Saint Alphosus House, Major Seminary Sampran
บ้านนักบุญอัลฟอนโซ สามพราน

 sampran2020

 

ในการศึกษาของสามเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่ ในสมัยเริ่มแรกเข้ามาในเมืองไทยนั้น ทางคณะจะส่งผู้สมัคร ที่จบการศึกษาระดับมัธยมในประเทศไทย ไปทำนวกภาพที่ประเทศออสเตรเลีย (ในช่วงหลังส่งไปทำนวกภาพ ที่สหรัฐอเมริกา) จากนั้นก็เข้าเรียน วิชาปรัชญาและเทวศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 ปี รับศีลบรรพชาที่นั่น จึงกลับมาทำงานในเมืองไทยต่อไป บรรดาสงฆ์ "อิมพอร์ต" ที่เรารู้จักกันดี ก็เช่น พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร คุณพ่อชาย ขันฑะโฮม คุณพ่อเล้ง โคธิเสน คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์ คุณพ่อธนู กระทอง คุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล กลุ่ม "ยังบลัด" ที่ตามติดมาคือ คุณพ่อวิเชียร ลิขิตธรรม คุณพ่อ พอล นาทัน คุณพ่อบรรจง ไชยรา คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล คุณพ่อวราศักดิ์ บูรณพล คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ คุณพ่อ สมพงษ์ เตียวตระกูล และ คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์


จนกระทั่งปี 1974 คณะได้ตัดสินใจโยกย้ายเณรของคณะ ที่จบหลักสูตรจากบ้านเณรเล็กมาเรียนต่อ ปริญญาตรีปรัชญาและเทวศาสตร์ ร่วมกับเณรของสังฆมณฑลต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม จังหวัดนครปฐม คุณพ่อเลโอ แทรวิส ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ ได้มอบหน้าที่ให้ คุณพ่อกริฟฟิตเป็นผู้ดูแลควบคุมการก่อสร้างบ้านเณรใหญ่ของคณะขึ้น บนที่ดินตรงข้ามถนนกับวิทยาลัยแสงธรรมนั่นเอง โดยคณะพระมหาไถ่ เป็นนักบวชคณะแรกที่เข้าไปสร้างบ้านในบริเวณนั้น (ท่านผู้อ่านคงทราบดีว่า ปัจจุบัน ที่นั่นถือเป็น "ดงนักบวช" ทีเดียว)


ในวันที่ 1 สิงหาคม 1975 มีการเปิดบ้านนักบุญอัลฟอนโซ สามพราน นครปฐม อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพ่อลอว์เรนซ์ ชาย ขันฑะโฮม เป็นอธิการบ้านคนแรก สามเณรจากสหรัฐอเมริการุ่นแรก ๆ เช่น คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล และคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ต้องกลับมาเรียนวิชาเทวศาสตร์ที่วิทยาลัยแสงธรรม ในระยะเริ่มแรก บ้านเณรมีอาคาร 3 ชั้นตั้งอยู่หลังเดียวกลางทุ่งนา สามเณรจะต้องทำความสะอาดกันบ่อยมาก เพราะฝุ่นเยอะไปหมด แต่ในปัจจุบันนี้ บ้านสามพรานมีอาคาร 3 หลัง รองรับบรรดาสามเณรใหญ่ของคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ส่วนสามเณรชั้นปีที่ 6 และ 7 นั้น ทางคณะได้ส่งไปศึกษาต่อที่ ประเทศฟิลิปปินส์
คณะพระมหาไถ่


71 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 02-429-0848, 02-429-0185 (เณร)
02-812-5404, 02-812-5405 (พระสงฆ์)
แฟกซ์ 02-812 5406

For hundreds of years the countries of Southeast Asia had sent their theology students to the Regional Seminary on the island of Penang in Malaya . In 1975 the bishops of Thailand decided to set up their own regional major seminary for both diocesan and religious vocations in Samphran, some 30 kilometers from Bangkok . With the implementation of this program, the Redemptorists made a decision to establish a house of studies there. Our philosophy and Theology students, finishing their novitiate in Nongkhai, then began their studies in Samphran. In 1975 the Vice Province made the decision to bring back their pre-theology students then studying in Waterford in the U.S. A total of 24 Redemptorist students have graduated and been ordained from Samphran.

The education of the Major Seminarians of the Redemptorists went through many changes over the years. At first, shortly after the Redemptorists arrived in Thailand , the postulants of the Congregation who finished Mathayom study in Thailand were then sent to Australia for their Novitiate training. Later all began going to America for Novitiate and continued study of Philosophy and Theology in the States for six years. After receiving only a degree in Religious study they returned to Thailand to join the apostolate. These priests were named "Imports'. These early members are well?known own. Among them are Bishop George Phimphisan, Father Chai Khantahom, Father Leng Khotisen, Father Phairot Somgnam, Father Prasit Trorgsahaphong, Father Thanu Krathong, Father Sirichai Laokobkul. Others who followed are Father Wichien Littitham, Father Paul Nettham, Father Banchorg Chaiyara, Father Vallop Chamnaiphol, , Father Vrasak Buranphol, Father Prasert lohavtnyasiri, and Father Chuchart Srivichairatana.


In the year 1974 the Congregation decided to have the Seminarians of the Congregation who have finished their initial studies at the Minor Seminary to study Philosophy and Theology together with seminarians from all the diocese of Thailand . This study was done at the University (Major Seminary) of Sengtham, in the Province of Nakornpathom . Father Leo Travis, Vice Provincial at that time, authorized Father Tom Griffith to oversee the construction of our new Major seminary building. It was built on property immediately across from the University of Sengtham . The Redemptorists were the first Congregation to build in that area. (Readers probably know that others joined that movement so the area is called " Forest of Religious ")


On August 1, 1975 , we had the official opening of St. Alphonusus Seminary, Sampran, NakonPathom. Father Lawrence Chai Khanthahom was the first Superior . He was among the group of seminarians who had studied in the United States . Others returned from America to study Theology in Sengtham. Among this group are Father Prasert Lohaviriyasiri, Father Somphong Teotrakul and Father Chuchart Srivichairatana. The first building at Sampran had three stories, standing alone in the fields. The seminarians worked hard to keep the grounds clean for there was a lot of dust. Now there are three buildings on our property in Sampran to house all our seminarians from their first year of Philosophy until they have finished their fifth year of study. For years six and seven the seminarians are sent to the Philippines .


Redemptorists
71 Moo 6 Soi Wat Theindat Tarkham
Sampran Nakhonpatom 73110
Tel. (66) 02-429-0848, 02-429-0185 (Seminarians)
(66) 02-812-5404, 02-812-5405 (Priest)
Fax (66) 02-812 5406