Saint Alphonsus House

Nongkhai

 

 หลังจากการเริ่มต้นที่บ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร คณะพระมหาไถ่ได้รับมอบหมายให้ขยายเขตงานออกไป กินบริเวณอิสานตอนเหนือด้วย ดังนั้นในราวเดือนมกราคม 1954 คณะมิชชันนารีพระมหาไถ่จึงได้เปิดศูนย์กลางของตนเองขึ้น ที่วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก จังหวัดหนองคาย มีคุณพ่อชาร์ลส์ โกแตนต์ เป็นอธิการบ้านคนแรก ศูนย์บ้านเวียงคุกแห่งนี้ ถูกใช้เป็นเหมือนที่รวมพลของบรรดามิชชันนารีจนปี 1957 แต่ในปีต่อมา (1958) ด้วยความห่างไกลจากตัวเมือง ทำให้ยากลำบากต่อการติดต่อสื่อสาร คณะพระมหาไถ่ จึงย้ายศูนย์กลางมาอยู่ในตัวเมือง จังหวัดหนองคาย บ้านพักขนาดใหญ่และวัดถูกสร้างขึ้น ภายใต้การควบคุมการก่อสร้างของ บราเดอร์คอร์นี่ ตรงข้ามกับวัดอรุณรังษี

บ้านนักบุญอัลฟอนโซ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายนี้ ใช้เป็นศูนย์กลาง เพราะสะดวกในการเดินทางและติดต่อกันระหว่างบรรดาพระสงฆ์ที่ทำงานในเขตจังหวัดอุดรธานี เลย ขอนแก่น และหนองคาย งานของพระสงฆ์ในสมัยนั้นคือ การอภิบาลสัตบุรุษในหมู่บ้านชนบทที่กันดาร เช่น หมู่บ้านท่าบ่ม จังหวัดเลย หมู่บ้านห้วยเซือม หนองคาย หรือหมู่บ้านโพนสูง อุดรธานี บรรดาพระสงฆ์จะเข้ามาพบปะกันที่บ้านหนองคาย เดือนละครั้ง เพื่อพักผ่อนร่วมกัน เราเรียกว่าช่วง "Homeweek" แสดงให้เห็นถึงการมีชีวิตกลุ่มในคณะได้เป็นอย่างดี

ในวันที่ 10 มกราคม 1959 บ้านนักบุญอัลฟอนโซถูกใช้สำหรับอบรมนวกชนของคณะเป็นครั้งแรก มีคุณพ่อชาร์ลส์ โกแตนต์ เป็นนวกจารย์คนแรก แต่ก็จัดตั้งเป็นนวกสถานได้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน เท่านั้น เพราะทางคณะได้เปลี่ยนแผน ส่งนวกชนที่เตรียมตัวสำหรับเป็นพระสงฆ์ไปสหรัฐอเมริกาแทน ส่วนที่หนองคาย จะใช้สำหรับอบรมนวกชนที่จะเป็นภราดาเท่านั้น แต่โชคร้าย ผู้สมัครที่ต้องการเป็นภราดาตลอดชีวิตหายากเต็มทน ทำให้ต้องปิดการอบรมนวกชนไปช่วงหนึ่ง ในวันที่ 9 มีนาคมปีเดียวกันนั้นเอง มีการเปิดบ้านนักบุญอัลฟอนโซอย่างเป็นทางการ คุณพ่อยอห์น แมคคอมิค เจ้าคณะแขวงเซนต์หลุยส์ในสมัยนั้นได้บินมาเยี่ยมเพื่อนร่วมคณะในประเทศไทย จึงถือโอกาสร่วมฉลอง การเสกบ้านใหม่ด้วยมี คุณพ่อวิลเฟรด ลาวรี เป็นอธิการบ้านคนแรก
งานของบ้านนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย ครอบคลุมตั้งแต่เขตจังหวัดหนองคาย คือ เขตเวียงคุก บ้านห้วยเซือม ห้วยเล็บมือ เขตบึงกาฬ โพนพิสัย ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ บ้านถิ่น เขตอุดรธานี คือ อำเภอเมือง บ้านจิก โพนสูง บ้านดุง เขตขอนแก่น ในตัวอำเภอเมือง ที่บ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ เมืองพล และเขตจังหวัดเลย ที่ท่าบ่ม เป็นต้น นอกจากงานอภิบาลแล้ว ในช่วงสงครามอินโดจีน สงฆ์พระมหาไถ่ยังมีส่วนในการอภิบาลสัตบุรุษในค่ายอพยพ เขตจังหวัดหนองคายด้วย

บ้านนักบุญอัลฟอนโซถูกเปิดใช้อบรมนวกชนอีก ครั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1976 ซึ่งในยุคหลังนี้มีแต่ผู้สมัครที่ต้องการเป็นพระสงฆ์เสียส่วนมาก คุณพ่อที่ทำหน้าที่นวกจารย์มีหลายท่านด้วยกัน คือ คุณพ่อชาร์ลส์ โกแตนต์ คุณพ่อชาย ขันฑะโฮม คุณพ่อริชาร์ด ทิลลี คุณพ่อแลรี แพทติน คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงษ์ คุณพ่อไมเคิล เช และนวกจารย์คนปัจจุบันคือคุณพ่อ มีชัย อุดมเดช พระสงฆ์รุ่น "นิวเจเนอเรชัน" ส่วนใหญ่ก็ผ่านนวกภาพจากบ้านนวกสถานแห่งนี้ สมาชิกหลายคนจึงรู้สึกผูกพันกับบ้านแห่งนี้มาก

สักการสถานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
ศูนย์รวมพระธาตุนักบุญต่าง ๆ
มากที่สุดในประเทศไทย และ ภาคพื้นเอเชีย


คณะพระมหาไถ่
ตู้ ป.ณ.4 อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411201
แฟกซ์ 042-464824

After beginning ministry in the village of Xang Ming , Province of Sakonakon , the Congregation of Redemptorists were delegated to extend their apostolate in the Northeastern part of the country, including part of the north also. Therefore in January, 1954, the Redemptorist missionaries opened a Center of their own at the Our Lady of the Rosary Church , Viengkhuk, Province of Nongkhai . Father Charles Cotant was the first Superior of this Mission . This Community served as a Center for all of the missionaries in the Northeast until 1957. In 1958 the missionaries became concerned with the distance and difficulty of contact with Superiors in this distant village. So, in 1958 headquarters were moved to the city of Nongkhai . A large monastery and church were built by Brother Corny. The new house was near the Buddhist Temple Vat Arunrangsri.
St. Alphonsus House, City and Province of Nongkhai was the center of activity of the missionaries, for it was convenient for travel and for contact among the missionaries who worked in the Provinces of Loei, Khon Kaen, Nongkhai. The pastoral work of the priests was mostly in small villages that were very poor. Some of the villages were the village of Thabom in the Province of Loei , the village of Huey Suem , Province of Nongkhai , and the village of Phonsung in the Udonthani Province . All of the missionaries came to Nongkhai once a month for rest and community life. We called that visit "Homeweek". This served the need of the missionaries for community life quite satisfactorily.


On January 10, 1959 , the House of St. Alphonsus was used as the first Novitiate in Thailand . Father Charles Cotant was the first Novice Master. Within months however this program was changed, for on the 23 of June the Council decided to send the cleric?novices to America instead. At Nongkhai the novitiate would serve for those who wished to be Brother. Those who wished to be Brothers for life were hard to find, so this novitiate program was closed for a while. On the 9th of March, 1959 , the house of St. Alphonsus was opened officially as a Redemptorist community, with Father Wilfred Lowery as the first Superior . The Provincial from the States, Father John McCormack flew from St. Louis , Missouri , at that time for an official Visitation, and to join in the celebration of opening the new House.
The work of Community of St. Alphonsus, Nongkhai included the areas of Nongkhai, Viengkhuk, Huey Suem, Huey Leb Mu', the area of Bungkan, Phonphisai, Thabo, Srixiengmai, Ban Thin. In the Province of Udonthani we cared for Ban Chik in the city of Udon , Phonsung, Ban Dung. In the area of Khon Kaen our work had not yet begun, other than an occasional visit if we heard of a Catholic living there. The areas of Muang Phol, Ban Phai, and visits to the city of Khon Kaen had been taken care of by Bishop Duhart from Udonthani. In the Province of Loei we looked after Thabom. Besides the pastoral care of the villages the Redemptorists looked after the pastoral care of Refugee Camps during the War in Vietnam , especially the Camp in Nongkhai. The Camp in Vinai was looked after by the community of Redemptorists in Khon Kaen, for that community had already been established.
The House of St. Alphonsus was used again as a Novitiate. On June 30, 1976 the novitiate was opened again, especially for those who wished to be cleric novices. The expertise of Father Cotant was called upon, surely. But, the new Novice Master appointed at this time was Father Richard Thiele. After many years under the guidance of Father Thiele others received the duty of Novice Master, including Father Chai Khanthahom, Father Lawrence Patin, , Father Prasit Trongsahaphong, Father Michael Shea. The Novice Master at the time of this writing is Father Meechai Udomdej, one of the priests of the "New Age". For the greater part, those who made their Novitiate in Nongkhai are very attached to the place.

The House of Sacred Relics is resident in the St. Alphonsus Church, Nongkhai.


Redemptorists
P.O.4 Aumpur Murng
NongKhai 43000
Tel. 042-411201
Fax 042-464824