Saint Gerard Church, Khon Khaen

st gerard2

 

ในช่วงทศวรรษที่ 50 สงฆ์ธรรมทูตจากสหรัฐอเมริกาถูกส่งมาแทบจะทุกปี ทำให้มีจำนวนพระสงฆ์พระมหาไถ่เพิ่มมากขึ้น เหมาะกับการเปิดงานในเขตใหม่ ดังนั้นในปี 1958 สงฆ์ธรรมทูต 4 ท่าน คือคุณพ่อสมิธ คุณพ่อโกแตนท์ คุณพ่อ โกโตร และคุณพ่อแทรวิส ซึ่งได้รับฉายาว่า "กลุ่มดรีมทีม" ได้มุ่งบุกเบิกงานแพร่ธรรมที่จังหวัดขอนแก่น สำหรับงานเริ่มต้นในจังหวัดนี้ พวกธรรมทูตต้องสู้กับความลำบากและต้องอดทน ที่พักอาศัยต้องเช่าเขาอยู่ อาศัยบ้านสัตบุรุษที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเป็นที่ถวาบบูชามิสซา แต่พระเจ้าทรงอวยพร ทำให้มีคริสตชนในเขตขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันคุณพ่อเทรวิสก็ได้เริ่มติดต่อและทำงานกับคนโรคเรื้อนที่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของคณะพระมหาไถ่ในเวลาต่อมา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 1959 เริ่มงานของศูนย์กลางบ้านนักบุญ เยราร์ด จังหวัดขอนแก่น โดยมี คุณพ่อ ทอม กริฟฟิตเป็นอธิการคนแรก มีคุณพ่อมอริสี และคุณพ่อ ทิลลีเป็นสมาชิก ทำให้สามารถขยายพื้นที่ครอบคลุมงานอภิบาลในตอนใต้ของสังฆมณฑลอุดรธานี บ้านหลังแรกนี้ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปีนั้นเอง
ในเดือนมกราคม 1962 คณะได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์และวัดนักบุญเยราร์ดถูกสร้างขึ้นอย่างถาวร บนเส้นทางถนนมุ่งสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรงข้ามโรงพยาบาลขอนแก่น มีคุณพ่อโรเบิร์ต มาร์ติน เป็นอธิการ นอกจากการอภิบาลสัตบุรุษในเขตตัวเมืองขอนแก่นแล้ว ยังได้ตั้งโรงเรียนพระมหาไถ่ขึ้นด้วย โดยได้ชักชวนให้ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูมาร่วมงานบริหารโรงเรียน ส่วนงานอภิบาลก็เปิดไปสู่เขตบ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านม่วง บ้านชาด วังขอนแดง ชุมแพ ห้วยหินลาด บ้านไผ่ เมืองพล และเขื่อนอุบลรัตน์ ฯลฯ
บ้านสมาชิก

ในช่วงที่อธิการบ้านขอนแก่นคือ คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงษ์ โรงเรียนพระมหาไถ่ได้แยกจากเป็นสองส่วนคือ โรงเรียนพระมหาไถ่ชายและโรงเรียนพระมหาไถ่หญิง จากที่มีนักเรียนเพียง 300 กว่าคน ก็มีนักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ 1000 คน โดยการบริหารของคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ และมอบโรงเรียนพระมหาไถ่หญิงให้อยู่ในการดูแลของ ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู

ในช่วงทศวรรษที่ 80 ถึงช่วงต้นปี 90 มีอธิการหลายท่านมาประจำที่นี่ ได้แก่ คุณพ่อธนู กระทอง คุณพ่อไวยกรณ์ สุขสวัสดิ์ คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล และคุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล โดยเฉพาะในช่วงของคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล ซึ่งถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างวัดหลังใหม่ ขึ้นแทนวัดน้อยข้างบ้านพักพระสงฆ์ ซึ่งเริ่มไม่เพียงพอกับจำนวนสัตบุรุษที่มากขึ้น โบสถ์หลังใหม่นี้เป็นโบสถ์กระจก ซึ่งออกแบบได้สวยงามมาก

ช่วงที่คุณพ่อเจริญ เวียนศิรินันทโชติ เป็นอธิการ อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่บ้านขอนแก่น "เงียบ" ผิดปรกติ จนสมาชิกในคณะล้อกันว่า เป็นบ้าน "โฮม อโลน" แต่อย่างไรก็ดี บ้านขอนแก่นก็ยังเป็นจุดพักผ่านทางของสมาชิกที่เดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯ - อิสานตอนเหนืออยู่เสมอ ปัจจุบันบ้านขอนแก่นกำลังอยู่ในช่วงบูรณะบ้านพักพระสงฆ์ใหม่ ซึ่งชำรุดทรุดโทรม และถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ดี งานด้านการอภิบาลสัตบุรุษในเขตอำเภอเมืองและบ้านน้อยสามเหลี่ยม อีกทั้งงานโรงเรียนในความดูแล ก็ยังดำเนินต่อไป
คณะพระมหาไถ่ตู้ ป.ณ.4 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221461
แฟกซ์ 043-225175

  

In the 1950's missionaries came from the United States just about every year, giving us more and more members in the Congregation in Thailand . New apostolates were therefore begun. In the year 1958 four missionaries by the names of Father Smith, Father Cotant, Father Gautreaux and Father Travis (nicknamed the Phantom Community) began a new evangelization in the Province of Khon Kaen . To establish this new work the missionaries had to suffer a lot of hardships. The first residence was a rented house. There were only a few Catholic families who came to Mass. But, God blessed the work, and the population of Catholics in the Khon Kaen area increased quite a bit. At the same time, Father Travis began an apostolate among the lepers in the Village of Samliem . It was considered an important work of the Redemptorists in the years that followed.
In the month of February, 1959, this community in Khon Kaen was officially established under the patronage of St. Gerard. Father Tom Griffith was the first Superior . Father Morrissy, Father Thiel were members of the Community. They were able to increase pastoral care in the diocese of Udonthani. This ceremony to officially opened this residence was held on March 13, 1959 .


In July, 1962, The Congregation build a permanent residence and St. Gerard Church on the road to Kalasin, opposite the Khon Kaen Hospital . Father Robert Martin became the superior. Beside the pastoral care in the city of Khon Kaen they build Holy Redeemer School . They invited the Sisters of Infant Jesus to come join this work of the school. The pastoral care continued in Ban Samliem, Ban Nonsombun, Ban Phai, Muang Phol, and at the Ubolratana Dam.
In later years Father Prasit Trongsahaphong became the Superior in Khon Kaen. Holy Redeemer School was separated to be two schools during this time to be Holy Redeemer Boys School and Holy Redeemer Girls School .. The schools grew from 300 members to almost 1000 through the labors of Father Chuchart Srivichairatana. The Redeemer Girls School was given to the supervision of the Sister of the Infant Jesus.

KhonKhaen members' residence

In the 1980's and 1990's there were many Superiors. Among these leaders were Father Thanu Krathong, Father Waiyakon Suksawat, Father Vallop Chamnaiphol and Father Sirichai Laokobkul. Especially in the era of Father Vallop Chamnaiphol there were many changes made. A new church was built to replace the small chapel in the house of the priests which became too small for increased number of parishioners. This new church was a Glass Church , and was very beautiful.
The era of Father Charoen Viensirinontachote as Superior could be viewed as a "quiet time". The members called it "home alone". Nevertheless Khon Kaen continues to be a place of rest on the trip from Bangkok to the Northeast of Thailand. As this is written there are repairs going on in the rectory which is getting old and often flooded on the first floor each year. The work of pastoral care of the Khon Kaen faithful and those of Ban Noi Samliem and the school are still progressing.
RedemptoristsP.O.4 Ampur Murng
KhonKhaen 40000
Tel. 043-221461
Fax 043-225175