Saint Clement Hofbauer House
& Redemptorist Center

ptt2

 งานในเขตพัทยา ของคณะพระมหาไถ่ อาจมองย้อนไปได้ถึงในราวปี 1958 ซึ่งเริ่มมีการถวายมิสซาภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ศรีราชา ขณะที่บรรดาธรรมทูตยังพักผ่อนและเรียนภาษาไทยกันอยู่ จากนั้นจึงมีการส่งธรรมทูตไปทำมิสซาที่พัทยาด้วย เพราะเห็นว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันมาก ต่อมาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เป็นคาทอลิกอพยพมาตั้งรกรากในเขตพัทยามากขึ้น คุณพ่อโรเจอร์ กอดเบ๊าท์ ธรรมทูตผู้ร้อนรนจึงจัดการสำรวจสำมะโนคาทอลิกและสร้างวัด ในปี 1967 และปี 1970 ตามลำดับ โบสถ์นั้นคือ โบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา มีคุณพ่อกอดเบ๊าท์เป็นเจ้าอาวาสคนแรก


นอกจากงานด้านการอภิบาลแล้ว คณะพระมหาไถ่ยังได้จัดตั้งศูนย์พระมหาไถ่ พัทยาขึ้น โดย คุณพ่อเรย์ เบรนัน ในช่วงปี 1984 มีการเปิดศูนย์พระมหาไถ่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปีนั้นเอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเซนต์ เคลเมนต์ ฮอฟเบาเออร์ มีคุณพ่อเรย์มอนด์ เบรนัน เป็นอธิการบ้านคนแรก ศูนย์พระมหาไถ่แห่งนี้เปิดใช้สำหรับจัดการอบรม การสัมมนา เข้าเงียบ และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับพระสงฆ์ นักบวช นักเรียน ทั้งยังเป็นสถานที่ประชุมในระดับชาติ เช่น การประชุมคณะกรรมการยุติธรรมและสันติของคณะพระมหาไถ่ทั่วโลก การประชุมนักเทวศาสตร์ศีลธรรมทั่วเอเซีย ศูนย์คณะพระมหาไถ่ที่พัทยาทำให้คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั่วไปโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเซีย
และด้วยความร้อนรนและความสามารถของคุณพ่อเรย์ เบรนัน ท่านได้ก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งถูกทอดทิ้งในระหว่างสงครามเวียดนาม ท่านได้ขยายงานสงเคราะห์ในด้านของโรงเรียนฝึกหัดอาชีพสำหรับคนพิการ บ้านพักสำหรับคนตาบอด และเด็กที่หนีออกจากบ้าน จนปัจจุบันคุณพ่อมีเด็กกว่า 500 คน ที่ท่านจะต้องดูแลและให้การเลี้ยงดู ด้วยเหตุนี้มุมมองที่เรามีต่อบ้านเซนต์เคลเมนต์จึงเป็นภาพรวมที่ใหญ่โตไม่น้อย


ศูนย์คณะพระมหาไถ่
ตู้ ป.ณ.6 เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038-422290, 038-422291, 038-428923
แฟกซ์ 038-424261

The Redemptorist presence in Pattaya goes all the way back to 1958 and the weekend Masses provided Bangkok vacationers by the language students in Sriracha. With the build-up and expansion of Father Brennan's apostolate, it was time to make a foundation in Pattaya at the newly constructed Redemptorist center. This was dome in 1984, with Fathers Brennan, Gautreaux and Sririchai making up the community. Since that date the Center and its priests have preached innumerable retreats for priests, deacons, sisters, seminarians, school children. They have also hosted pre-chapter meetings of the Redemptorists of Asia, a Redemptorist Justice and Peace meeting, a symposium for our Redemptorist moral theologians ,a moral theology symposium for Asian theologians, innumerable seminars and workshops for religious and lay groups, and various programs sponsored by the Federation of Asian Bishops Associations. Pattaya has done much to make the presence of the Redemptorists in Thailand known throughout the Asian region

The apostolate of the Redemptorists had a start in the year 1958 when our priests an saying Mass for the English speaking tourists and others of the area on Sundays in Sriracha while the missionaries were there studying the Thai language. Some of these missionaries started to go to Pattaya for Mass also, for it was a city where many tourists came for weekends. Before too long more and more foreigners and Thai Catholics moved to the area of Pattaya. Father Roger Godbout, an ardent missionary arranged a census of the Catholics and built a church in the year 1967. In the year 1970 St. Nikolas Church, Pattaya received Father Roger Godbout to be the first pastor.


Besides the pastoral care the Redemptorists also established the Redemptorist Center , Pattaya, under Father Ray Brennan. In the year 1984 we had the official opening of the Redemptorist Center on September 11 with Father Ray Brennan as the first Superior . The Center was part of the St. Clement Hofbauer House. The Redemptorist Center was opened for Seminars, Instruction, retreats, and many other activities for priests, religious, students. The Center was used for National meetings, as the meeting of the Justice and Peace Commission of the Redemptorists worldwide, and other Asian gatherings. This Redemptorist Center helped to make the Redemptorists of Thailand known all around, especially in Asia .


Following his zeal and ability Father Ray Brennan built an orphanage for abandoned children. During the days of the War in Vietnam Father Ray expanded his charity work by opening a vocational school for crippled people, a home for blind children, a home for run-away children. Today there are more than 500 persons that Father must take care, feed and look after. For this reason the vision we have of St. Clement Hofbaur House in Pattaya is certainly a very large picture.


Redemptorist Center
P.O. Box 6 Pattaya City Banglamung Chonburi 20260, Thailand
Telephone: +66-3842-2290/1 Fax: +66-3842-4261