vt

 

 กลุ่มมิสชั่นนารีแรกเริ่มเดิมทีได้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่ง ในเขตสังฆมนฑลอุดรธานี ในช่วงเวลาของการเบียดเบียนศาสนา ประมาณปี ค.ศ. 1940-1945 (พ.ศ. 2483-2488) วัดที่บ้านโพนสูงถูกใช้เป็นโรงเรียน เมื่อสงฆ์พระมหาไถ่เข้าไปในที่แห่งใด หน้าที่หลัก ๆ ประการแรกคือ การสร้างวัดและโรงเรียนควบคู่กันไป เพื่อเราจะสามารถถวายมิสซาฯและให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง หลังจากที่บราเดอร์คอร์เนลเลียส (บราเดอร์คอร์นี่) ได้สร้างวัดตามที่ต่าง ๆ แล้ว ท่านยังได้สร้างโรงเรียนเซนต์แมรี่ที่จังหวัดอุดรฯ ในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504)

แม้ในเขตสังฆมณฑลอุดรฯ จะมีโรงเรียนหลายแห่งเป็นชื่อของคณะพระมหาไถ่ แต่ส่วนใหญ่เราได้คืนแก่สังฆมณฑลไปแล้ว แต่ยังมีอีก 5 โรงเรียนที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ ดังนี้

1. โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา

โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เริ่มจากห้องเรียนเล็ก ๆ 4 ห้องในปี ค.ศ. 1957 จนถึงปี 1964 โรงเรียนได้ขยับขยายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น 2 โรงเรียนในบริเวณเดียวกัน คือ โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา สำหรับนักเรียนคนไทย ทุกวันนี้มีเด็กประมาณ 2,000 คน และโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ

 2.  โรงเรียนร่วมฤดี วิเทศศึกษา (Ruamrudee International School)

ในปี ค.ศ. 1992 ทางคณะได้ตัดสินใจย้ายโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หรือ เรียกกันว่า โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดีฯ ไปที่เขตปริมณฑล แถวมีนบุรี คุณพ่อ ทอม กริฟฟิธ ได้อุทิศช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านในงานนี้ โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดีฯ มีชื่อเสียงในในหมู่คนต่างชาติ ที่อยู่ประเทศไทย ในเรื่องการศึกษาและศีลธรรม ทุกวันนี้มีเด็กนักเรียนประมาณ 2,000 คน โรงเรียนนานาชาติ นอกจากจะช่วยคณะในเรื่องการเงินแล้ว ยังเป็นที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับสามเณรในบางช่วงฤดูร้อน อีกด้วย

 3.  โรงเรียนสำหรับผู้พิการทางสายตา

งานด้านโรงเรียน เป็นหนึ่งในงานอภิบาลสำหรับผู้ถูกทอดทิ้งในเขตพัทยา  ในโรงเรียนนี้เอง ทั้งคุณครูและนักเรียนเป็นผู้พิการทางสายตา ทุกวันนี้มีนักเรียนประมาณร้อยกว่าคน

 4. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่รับนักเรียนที่เป็นผู้พิการจากทุกภาคของประเทศไทย ทุกวันนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 200 คน ทุกวันจะเห็นนักเรียนเดินค้ำไม้ หรือนั่งรถวีลแชร์ ไปเรียนหนังสือ ที่โรงเรียนทำการสอน 2 หลักสูตรคือ คอมพิวเตอร์ และ อิเลคทรอนิค ทั้งโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางสายตา และ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ต่างได้รับคำชื่นชมจากรัฐบาลไทย ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ให้มีศักศรีและสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนเล็ก ๆ ในบ้านเด็กกำพร้าที่พัทยาด้วย คือ โรงเรียนสำหรับเด็กใบ้

 5. โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่ กลางเมือง จังหวัดหนองคาย ใกล้บ้านของคณะและวัดนักบุญอัลฟอนโซ ทุกวันนี้โรงเรียนยังเป็นของคณะพระมหาไถ่อยู่ ทุกวันนี้มีเด็กอนุบาลเรียนอยู่ประมาณ 400 คน โรงเรียนช่วยในงานอภิบาลของบ้านหนองคาย และ ช่วยสามเณรโปสตูลันท์ที่กำลังฝึกตนที่นั้น

 6. โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตสลัมคลองเตย

โรงเรียนอนุบาลเมอร์ซี่สำหรับเด็กยากจนนั้นเป็นหัวใจแห่งความพยายามทั้งหมดของศูนย์พัฒนาบุคคล ของคุณพ่อ ไมเออร์ ในเขตสลัม คลองเตย กรุงเทพฯ ปัจจุบัน มีโรงเรียนอนุบาลในสังกัดทั้งสิ้น 33 แห่ง โดยให้การศึกษาแก่มีเด็กนักเรียนจากชุมชนแออัดอายุระหว่าง 3-6 ปีจำนวน 4,500 คน ณ ที่นั้น พวกเขาจะได้เริ่มหัดอ่าน-เขียน เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา วันสำคัญทางศาสนาและเรื่องอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้จัดอาหารกลางวันและผลไม้ นมพร้อมกับจัดให้มีการตรวจ สุขภาพเป็นประจำตลอดทั้งปี

ทางโรงเรียนมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กนักเรียนเป็นประจำซึ่งพบว่ากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนใหม่นั้นมีขาดสารอาหาร เด็กที่มีปัญหาในส่วนนี้จะได้รับนมกลับบ้านทุกวันเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายและสมองของเด็กเติบโตสมวัย

คณะกรรมการในแต่ละชุมชนก็จะเข้ามามีบทบาททั้งในการปรับปรุง บำรุงรักษาและดูแล โรงเรียนร่วมกัน และในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองที่มีความสามารถก็จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประมาณ 10 บาท ต่อคนต่อการเรียนในแต่ละวัน

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเมอร์ซี่ ไปเป็นจำนวนหลายหมื่นคนแล้ว โดยทางโรงเรียนเองก็เปรียบเสมือนโครงสร้างสำคัญ ในการช่วยเหลือเด็กยากจนจากชุมชนแออัดในกรุงเทพฯให้มีโอกาสเริ่มต้นทางการศึกษา

The early missionaries of the Vice province built several schools for the Diocese of Udon Thani. During the persecution of the Church , from the years of 1940 to 1945 the village church in Phonsung had been turned into a school. When our priests settled in this village one of the first things that they did was to build a school so the church could be converted back to its sacred purpose of the Holy Eucharist and the Sacraments. During those same years of persecution the church in the village of after the completion of the church construction they set to work in building a school for the village children. Brother Cornelius built a beautiful school of St. Mary 's in Udon Thani in 1961.
The Vice Province has five schools directly under the care of the Redemptorists.


1) Holy Redeemer School began in Bangkok with the four classrooms in 1957, and expanded quickly. In 1964 this school separated to be two distinct schools. One continues to be Holy redeemer School for the Thai children. It is part of the parish of Holy Redeemer Church and serves about two thousand students. Together with Holy Redeemer Church this school gives financial support to the Vice Province . The other began to be called Ruamrudee International School .


2) In 1992 Ruamrudee International School moved its campus to the outskirts of Bangkok in the area of Minburi. Father Tom Griffith spent the last year of his life in the exhausting work of moving to the new campus. This school has become famous among the nationalities of Bangkok for its scholastic excellence and a good tone of moral discipline. It has an international enrollment of about 2,000 students. Besides being one of the main financial supports for the mission work of our Vice Province , this school has begun training our young Redemptorist seminarians in English.


The Apostolic work of the Redemptorists in Pattaya has already been mentioned above. But, special mention must be given here, for the Redemptorists in Pattaya have two very special schools also.


3)The Redemptorist School for the Blind has a blind Headmistress, and all of the students are blind. This school was founded as part of the Redemptorist effort to help the poor. There are over a hundred blind children in this Pattaya school.
More detail Redemptorist Work in Pattaya


4) The Redemptorist School for the Handicapped accepts handicapped students from every part of Thailand . About two hundred young adult students, on crutches and in wheel-chairs, are resident at this school with total scholarships to be trained as computer experts or skilled in electronics. These two Redemptorist schools in Pattaya have been honored with visits from the royalty of Thailand , and are truly gems of Redemptorist generosity in care for the poor. We also manage a kindergarten for deaf-mute children in Pattaya.


Missionaries from Holy Redeemer Church in Bangkok have been active among the poor of the slums for many, many years. The present pastor, Father Joe Maier, has managed around thirty area schools as part of his daily apostolate in the slums.

5) Mother of Perpetual Help Kindergarten in Nongkhai is the most recent addition to schools that belong to the Redemptorists. It was built on newly purchased land next to our residence in Nongkhai. There are over 400 little children enrolled. This school helps support the Redemptorist community in Nongkhai and also the novitiate program.