mass02


วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของงานอภิบาลและการแพร่ธรรมของคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ท่านสามารถมีส่วนร่วมงานการแพร่ธรรมของคณะฯดังนี้

>> ธรรมฑูตประจำเดือน

       ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน สมาชิกคณะพระมหาไถ่จะมาเทศน์ทุกมิสซา ณ วัดพระมหาไถ่ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตผู้แพร่ธรรมในที่ต่างๆ ทางภาคเหนือ อิสาน หรืองานช่วยเหลือผู้ยากไร้

>> ร่วมขอมิสซาฯ เพื่องานธรรมฑูต

       วัดพระมหาไถ่จะส่งมิสซา เพื่อส่งมิสซาให้พระสงฆ์ในเขตต่างๆ ถวายมิสซาตามความตั้งใจของทุกท่าน

       ร่วมขอมิสซาฯ ได้ดังนี้

1. โอนเงินผ่านบัญชีของ "วัดพระมหาไถ่"

บัญชีธนาคารของ "วัดพระมหาไถ่" 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพลินจิต
ชื่อบัญชี : วัดพระมหาไถ่
เลขที่บัญชี : 205-0-55963-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน
ชื่อบัญชี : วัดพระมหาไถ่
เลขที่บัญชี : 008-0-08101-0

หรือให้แอปของธนาคาร แสกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

Donation web001

Donation web002 (1)

2. แจ้งการโอนเงินทาง

    - อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    - หรือส่งข้อความ ผ่านทางเฟซบุ๊คของวัด https://www.Facebook.com/HolyRedeemerBangkok

 

... ขอพระเจ้าอวยพร  ในน้ำใจดีของทุกท่าน ...

IMG 1621