ศูนย์เมอร์ซี่ประกอบด้วย บ้านพักสำหรับเด็กเร่ร่อน สถานสงเคราะห์เด็กเมอร์ซี่ ศูนย์สุขภาพและอนามัยชุมชน บ้านแม่และเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และสถานที่ประชุมของชุมชน

Mercy Centre is a shelter for street kids, five orphanages, a 300-pupil kindergarten, a community meeting place, and a serene haven in the slums with small gardens and playgrounds. Originally built on a former Buddhist Temple site on port authority property, Mercy Centre has stood in some shape or form for nearly 50 years. In 2000, it was rebuilt through a generous gift to accommodate our expanding services to orphans, street children, and children living with HIV/AIDS.

 

Support Now

The Father Ray Foundation provides a home, an education, nutritious meals, medical assistance and the opportunity for our children and students to reach their full potential and become independent and decent members of society.

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ให้การดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการกว่า 850 คน ซึ่งหมายถึงมื้ออาหารกว่าสองพันห้าร้อยมื้อในแต่ละวัน เราเองต้องซื้อข้าวห้าสิบตันในแต่ละปี รวมเป็นค่าใช้จ่ายกว่าร้อยยี่สิบล้าน เพื่อใช้ในทุกโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ในเครือข่ายของคณะพระมหาไถ่ 

Support Now

ซารนิลลี่ เฮาส์ เป็นชื่อโครงการ และยังเป็นชื่อบ้านเด็กหนึ่งในเจ็ดบ้านที่เรามีอยู่ด้วย หลายคนเกิดความสับสน บ้านต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่โรงเรียน แต่เป็นบ้านพักสำหรับเด็ก เด็กไปเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดหนองคาย

Sarnelli House is both the umbrella name for all of the projects overseen by Fr Mike Shea in three parishes and beyond, and also the name of one of the houses under his care. The houses are divided based on age and gender and all contain children living with HIV and also children living without the virus. The exception is House of Hope which is for toddlers, both boys and girls. All figures are accurate as of May 2019.

Support Now