JesusRedeemer print large

โดย คพ.วรวุฒิ สารพันธุ์, C.Ss.R.

เคยบ้างไหม ที่เรามักตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตอยู่บ่อยๆ ว่า
“ฉันเกิดมามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?”
“ชีวิตของฉันต้องการอะไรกันแน่?” หรือแม้กระทั่งเราถามตนเองว่า
“ฉันทำตัวให้ชีวิตมีค่าบ้างหรือเปล่า?”

คำถามเหล่านี้มาจากไหน เพราะถ้าเราคิดว่ามันมาจากหัวใจ...เราก็จะบอกว่าเพียง “เป็นความรู้สึก” หากแต่ถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณา เราอาจจะบอกว่า มันเป็น “เป็นความตระหนักรู้” ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันคุณค่าของชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้

การคำถามข้างต้นเป็นดั่งอุปมา “เขวี้ยงหินถามทาง” “จุดเทียนในห้องมืด” หรือ “โยนก้อนกรวดตกลงไปทำให้น้ำเป็นคลื่นกระจายในสระน้ำที่สงบนิ่ง” เพราะคำถามเหล่านี้ ช่วยต่อยอดความคิดของเราให้หวนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาว่า พระเป็นเจ้าทรงอยู่ที่ใด ในชีวิตของเรา

ดังนั้น เรื่องของพระกระแสเรียกจึงเป็นเรื่องที่เริ่มต้นด้วยคำถาม คำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเราเอง
“ฉันเกิดมามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?” ความเชื่อสอนเราว่า... เพื่อรักและรับใช้กันและกัน
“ชีวิตของฉันต้องการอะไรกันแน่?” จากประสบการณ์แห่งการสวดภาวนาบอกเราว่า... ฉันต้องการพระพรต่างๆของพระเจ้าในชีวิต
“ฉันทำตัวให้ชีวิตมีค่าบ้างหรือเปล่า?” คำถามสุดท้าย เป็นคำถามที่ตอบยากหน่อย เพราะเราต้องการเวลาแห่งการพินิจพิจารณาตนเอง ในเรื่องของชีวิตที่ผ่านมา สิ่งที่เราได้กระทำ สิ่งที่เราควรจะทำแต่พลาดที่จะทำมันลงไป และสิ่งใดที่เราควรกระทำในอนาคตของเรา

พระกระแสเรียก จึงเป็นชีวิตที่เป็นความทรงจำในอดีต ว่าชีวิตของเราได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าสุข-ทุกข์ และเกิดเรื่องราวอะไรมาบ้าง
พระกระแสเรียก จึงเป็นชีวิตที่เป็นปัจจุบัน ที่เราถามตนเองว่า “ณ ขณะนี้ฉันรู้สึกอย่างไร?” “ฉันมีความสุขแท้จริงหรือเปล่า?” หรือ “ฉันต้องการอะไรในชีวิต?”
พระกระแสเรียก จึงเป็นชีวิตที่อยู่ในอนาคต เป็นความท้าทายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่ฉันไม่รู้ อาจจะเป็นความกลัวที่เกิดจากการตัดสินใจของฉัน ในทางกลับกัน อาจเป็นความกล้าหาญ ความหวังและความเชื่อมั่น ว่าพระเป็นเจ้าจะทรงดูแลและเดินเคียงข้างอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอ

ดังที่มนุษย์ทุกคนมีทางที่จะต้องเดิน ดังที่ทุกคนมีชีวิตที่ต้องดำรงอยู่ เราทุกคนจึงมีพระกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่หนทางของพระองค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่า จะฟังเสียงเรียกของพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือเปล่า และเรากล้าที่จะเดินตามเสียกเรียกนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

พระคัมภีร์ที่ควรรำถึง
ลก. 1: 26-38 การตอบรับของแม่พระ
ลก.5:1-11 การเรียกนักบุญเปโตรและสาวกกลุ่มแรกๆ
ยน. 3: 22-30 ข้าฯต้องลดถอยลงแต่พระองค์จะสูงขึ้น
ลก. 18: 18-34 ทรงเรียกชายผู้ร่ำรวย