no cssr spirit

 

เค้าบอกว่า “คณะพระมหาไถ่ ไม่มีชีวิตฝ่ายจิตเป็นของตัวเอง”
He said “There is no Redemptorist Spirituality”

โดย คพ.วรวุฒิ สารพันธุ์ C.Ss.R.

ผู้เขียนจั่วหัวอย่างนี้ สมาชิกคณะพระมหาไถ่หรือแฟนๆของคณะฯ อาจจะตกใจ แต่อย่าพึ่งตัดสินหนังสือจากปกนะครับ ถ้ามีเวลา ขอเชิญอ่านบทความสั้นๆ ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้มีมุมมองในเรื่องของชีวิตฝ่ายจิต งานอภิบาล การแพร่ธรรม และชีวิตในความเป็นสมาชิกของคณะพระมหาไถ่ ก็เป็นได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้เขียนได้เข้าร่วมคอร์สฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตของคณะที่กรุงโรม เป็นคอร์สที่เราจะได้มีโอกาสตามรอยนักบุญผู้ตั้งคณะ และเยี่ยมชมบ้านต่างๆ ของคณะที่เป็นประวัติศาสตร์ ตามที่ต่างๆ ของประเทศอิตาลี

หนึ่งในผู้ที่มาแบ่งปันเรื่องชีวิตฝ่ายจิต ได้พูดว่า “There is no Redemptorist Spirituality” “คณะพระมหาไถ่ของเรา ไม่มีชีวิตฝ่ายจิตเป็นของตัวเอง” ????? !!!!!

แม้คำกล่าวของพ่อมหาไถ่ท่านนี้จะทำให้บรรดาสมาชิกสะดุดอยู่บ้าง (บ้างแอบเคืองๆ) แต่คำพูดนี้กลับเป็นการท้าทายให้เราศึกษาถึงประวัติศาสตร์การตั้งคณะ และจิตตารมณ์แห่งความเป็นพระมหาไถ่อย่างแท้จริง

ชีวิตฝ่ายจิตของคณะพระมหาไถ่...
ถ้าหากเปรียบเทียบคณะพระมหาไถ่กับคณะอื่นๆ แล้ว ถือว่าคณะนี้เป็นคณะใหม่ ที่ถือกำเนิดไม่กี่ร้อยปี ในประวัติศาสตร์สองพันปีของพระศาสนจักร แรกเริ่มเดิมที นักบุญอัลฟอนโซตั้งคณะพระความรู้สึกที่อย่างจะมีคนมาร่วมงานกับท่าน ดูแลเหล่าบรรดาคนเลี้ยงแกะที่อยากจนที่สกาล่า “เพราะเขาเหล่านั้น ยังไม่รู้จักแม้กระทั้งซ้ายหรือขวา”

ถ้าสรุปสั้นๆก็คือ จิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่คือ การฟังเสียงเรียกของบรรดาคนยากจน ที่พวกเขาต้องการคนมาดูแล และนำเขาเหล่านั้นไปสู่พระมหาไถ่ นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่งานของคณะจึงมีความหลากหลาย... ไม่ว่าจะเป็นงานอภิบาลธรรมดาๆ ดูแลวัดตามเขตสังฆมณฑลต่างๆ การเปิดโรงเรียน บ้านเด็กกำพร้า ดูแลผู้ป่วย-คนชรา ศูนย์เข้าเงียบ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นงานอภิบาลและการแพร่ธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังฆมณฑลท้องถิ่น จิตตารมณ์ของคณะจึงเป็นเสมอกองหน้าบุกเบิก และตามหาลูกแกะที่อาจจะถูกละเลยไม่ใส่ใจ ทั้งนี้เพื่อความรอดของวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้น

ส่งท้าย...
ถ้าเราขยายคำจำกัดความเรื่องชีวิตฝ่ายจิต ที่ไม่ได้หมายถึงเพียง วิธีการสวดภาวนา วิธีการเข้าเงียบ หรือการฝึกจิตพิศเพ่ง แต่ชีวิตฝ่ายจิตถึงส่วนหนึ่งของความตัวตนของคนๆหนึ่ง ที่พยายามจะติดตามเสียงเรียกขององค์พระเยซูเจ้า เพื่อกระทำภารกิจของพระองค์ในแบบต่างๆ บางที เขาอาจจะเป็นนักเทศน์ ผู้ฟังแก้บาป ผู้ให้คำปรึกษาฝ่ายจิต ผู้ดูแลโรงเรียน ผู้ดูแลคนถูกทอดทิ้งและยากไร้ ฯลฯ ชีวิตฝ่ายจิตของคณะพระมหาไถ่ก็เป็นเช่นนี้เอง