st alphonsus

ถึงพระสงฆ์และภราดาในคณะพระมหาไถ่

ขอถวายพรแด่พระคริสตเจ้า แม่พระ และนักบุญยอแซฟ อาเรียนโซ
(27 มิถุนายน ค.ศ. 1773)


           พี่น้องที่รัก และลูก ๆ ทั้งหลาย

           พ่อเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยน้ำตานองหน้า เพราะพ่อทราบข่าวว่ามีบางคนในพวกลูกไม่ได้ดำเนินชีวิตตามที่ พระเป็นเจ้าทรงเรียกให้มาร่วมในคณะนี้ แต่กลับปล่อยตัวเองไปตามความจองหองและการแตกแยก พระเป็นเจ้าจะไม่ทรงประทับอยู่ในจิตใจของผู้ที่ปราศจากความสุภาพ ความรักฉันพี่น้องและสันติอย่างแน่นอน ความบกพร่องในการตอบสนองพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าของพวกเรา น่ากลัวกว่าการเบียดเบียนที่โหดร้ายที่สุด ของมนุษย์และของปีศาจเสียอีกพระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองเราเมื่อเราเจริญชีวิตตามน้ำพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เราสามารถกล่าวได้ว่า "ใครจะทำร้ายข้าพเจ้า เมื่อพระองค์เป็นของข้าพระองค์" ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเราไม่ ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ปรารถนา พระองค์จะเฆี่ยนตีเราแทนที่จะคุ้มครองเรา พ่อเสียใจมาก เมื่อทราบว่าสมาชิกหนุ่มของเราคนหนึ่งไม่ได้เจริญชีวิตตามแนวทางแห่งความครบครันที่เหมาะ สำหรับผู้ทำงานเทศนา แต่พ่อยิ่งเสียใจและเศร้าใจกว่านั้นอีกเมื่อรู้ว่าพระสงฆ์อาวุโสและภราดาบางท่านซึ่งอยู่ในคณะ มาเป็นเวลานานได้ขาดความนบนอบต่ออธิการ ซึ่งที่จริงแล้วพวกเขาควรจะเป็นตัวอย่างในการอบรมและ การปฏิบัติฤทธิกุศลแก่รุ่นน้อง ๆ

               พ่อได้แนะนำเสมอทั้งโดยทางคำพูดและจดหมายในการที่เราจะต้องมีความนบนอบและอยู่ในการปกครองของ อธิการ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเป็นเจ้าแผ่นดินนี้ ทั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติมงคลแด่พระเป็นเจ้า และสันติในจิตใจ ผู้ปฏิบัติความนบนอบอย่างเคร่งครัดจะมั่นใจได้ว่าเขาได้ทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าโดยวิธีนี้เองเรา จะได้รับสันติสุขในจิตใจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามปีศาจได้ล่อลวงให้สมาชิกของเราบางคนละเลยการปฏิบัติ ความนบนอบ และทำให้พวกเขาวุ่นวายใจ ทั้งยังเป็นที่รบกวนแก่เพื่อนสมาชิกและอธิการด้วย โดยการอ้างเหตุผลโง่ ๆ ว่าเป็นผลมาจากความร้อนรนในการปรับปรุง และความรักในสัจจะและความยุติธรรม น่าประหลาดใจจริง ๆ ที่พวกเขาพูดว่าเป็นการปรับปรุงและความร้อนรนพวกเขาไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงตัวเอง และชีวิตของเขาเอง เพราะอันที่จริงเขาบกพร่อง กว่าสมาชิกคนอื่น ๆ และถ้าหากเขาร้อนรนในการที่จะทำงานเพื่อ พระเจ้าเขาจะไม่ทำงานนอกเหนือจากที่พ่อสั่ง หรือผู้แทนของพ่อได้บอกเขา หรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติประจำวัน ในบ้านที่เขาอยู่ เขาก็จะไม่ฝ่าฝืน เขาจะยังคงเงียบสงบและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้พระจัดการ แต่ในการก่อความวุ่นวาย แบ่งพรรคแบ่งพวก การพูดหรือเขียนโดยไม่คำนึงถึงความรักต่อพี่น้อง สุมหัวกันพูดถึงเรื่องของผู้อื่นจนเป็นที่ เดือดร้อน ทั้งยังชอบที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่จิตตารมณ์ที่แท้จริง นี่ไม่ใช่ความร้อนรนแต่เป็นความ จองหองที่น่ารังเกียจ เป็นความวุ่นวายและตัณหา เป็นความมืดบอดที่ไม่อาจจะรักษาได้


จงเข้าใจให้ดี พี่น้องในพระคริสตเจ้า
พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาความนบนอบ
และความเคารพในการอยู่ภายใต้ การปกครองของอธิการ
มากกว่าการพลีกรรม เป็นร้อย ๆ
และกิจการเป็นพัน ๆ
เพื่อเกียรติมงคลของพระเจ้าเสียอีก
พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเป็นผู้ยากจน
และพอใจในความยากจนด้วย
พวกเราควรที่จะขอบพระคุณ พระเป็นเจ้า
ในพระเมตตาของพระองค์
เมื่อเราเห็นเศษขนมปังบนโต๊ะอาหารในยามขาดแคลน
ทั้งในยามที่มี อย่างอุดมสมบูรณ์

 

               ผู้ที่ไม่พอใจที่จะอยู่ในท่ามกลางคนยากจนอย่างพวกเรา โดยใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ และทานอาหารของคนจน เขาควรที่ จะออกจากคณะเพื่อจะไม่ก่อความยุ่งยากแก่เรา เขาควรจะไปดำเนินชีวิตอย่างที่เขาชอบที่บ้านของเขา พ่อพร้อมที่จะ อนุญาตให้เขาออกถ้าเขาต้องการ เพราะพระเป็นเจ้าคงไม่พอพระทัยให้มีสมาชิกที่ไม่รู้จักประมาณเช่นนั้นอยู่ในบ้าน เขาจะรับใช้พระเจ้าเพราะถูกบังคับและรู้สึกวุ่นวายตลอดเวลา ขอให้ทุกคนสลัดความจองหอง ความปรารถนาที่จะชิงดีชิงเด่นออกจากหัวสมองและหัวใจด้วย หรือแม้แต่ใน การเทศน์ที่ต้องการจะแข่งขันให้ดีกว่าคนอื่น


                พ่อจะไม่ยอมให้เขาใช้วิธีเทศน์ที่เขาอ้างว่าได้แก้ไขแล้วโดยการพูดวกไปวนมาและใช้ถ้อยคำที่ประดิษฐ์ประดอย จนวิจิตรพิสดาร ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นผลร้ายแรงต่อการเทศน์สอน จะทำให้การเทศน์สอนที่เราใช้อยู่ คือแบบเรียบง่าย และเต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเป็นเจ้าที่ทำให้คนกลับใจมาหาพระองค์ต้องสาบสูญไป เมื่อต้องการจะเทศน์ถึงประวัตินักบุญ เราจะต้องใช้วิธีการพูดแบบเรียบ ๆ และเข้าใจง่ายในการกล่าวถึงฤทธิ์กุศล ของท่านนักบุญ และพยายามที่จะพูดถึงความเข้าใจในศีลธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่วิญญาณของสัตบุรุษ แต่ในขณะ เทศน์ก็อย่าพูดอย่างวางท่า พูดเสียงสูงเกินไป และเว้นจากคำหยาบคาย เราต้องเทศน์ถึงพระคริสตเจ้าผู้ถึงตรึงกางเขนและพระเกียรติมงคลของพระองค์ ไม่ใช่ตัวเราเอง หรือพูดโอ้อวดตัวเอง
พ่อสวดวอนขอพระเป็นเจ้าให้ลงโทษผู้ที่เทศน์โออวดตัวเอง เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ว่าเขาควรทำอย่างไรในการเทศน์ และพ่อเชื่อแน่ว่าพระเป็นเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของพ่อด้วย พ่อได้เคยพูดเสมอ ๆ ว่า ถ้าใครไม่พอใจที่จะอยู่ในคณะก็ขออนุญาตจากพ่อเพื่อออกจากคณะและกลับไปอยู่ที่บ้าน ได้ พ่อพร้อมเสมอที่จะทำเช่นนั้น เพราะพ่อไม่อยากบังคับใครให้รับใช้พระเจ้า ถ้าเรามีสมาชิกน้อยแต่เป็นสมาชิกที่ดี ก็จะเป็นการดีกว่าการมีสมาชิกมากมายที่เต็มไปด้วยความจองหอง และยังอยู่ในคณะต่อไป ด้วยการไม่นบนอบ และทำตัวบกพร่อง พ่อขอประกาศให้ทุกคนรู้ว่า พ่อมีวิธีที่จะจัดการให้เขาออกจากคณะด้วยวิธีที่เด็ดขาดทีเดียว พ่อเชื่อแน่ว่าสมาชิกที่เป็นดังที่พ่อว่ามาแล้ว คงจะเชื่อฟังผู้แทนที่ซื่อสัตย์ของพ่อมากกว่าที่จะเชื่อฟังความดื้อดึง และความไม่พอใจในสิ่งต่าง ๆ ทุกคนที่ตั้งใจจะอยู่ในคณะต่อไปจะต้องเลือกที่จะเชื่อฟัง และไม่ก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ เพราะ พ่อจะไม่อดทนกับผู้ที่ไม่ดำเนินชีวิตอย่างดี และไม่เหมาะในงานแพร่ธรรมอีกต่อไป พวกเขาเป็นผลร้ายทั้งต่อตัวเขา เอง และผู้อื่นด้วย พ่อรักพี่น้องในคณะพระมหาไถ่ของเราทุกคนยิ่งกว่าพี่น้องจริง ๆ ของพ่อเสียอีก พ่อรู้สึกเจ็บปวดเกินกว่าจะ พรรณนาได้เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งจากไป แต่เมื่อคณะมีบุคคลที่เปรียบดังแผลร้าย พ่อก็จำเป็นจะต้องใส่ยารักษา ทั้ง ๆ ที่พ่อเองจะต้องรู้สึกเจ็บปวดอย่างสาหัส


              พระบิดาเจ้าทรงประทานพรให้พ่อมีอายุยืนยาวก็เพื่อจะอยู่เพื่อแก้ไขความยุ่งยากต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่องาน เทศน์อบรมของคณะเรา ถึงแม้จะมีสมาชิกที่จะออกไปอีกมากพ่อก็ไม่กลัว พระเป็นเจ้าไม่ทรงปรารถนาแต่ที่จะให้มีจำนวนมาก และสมาชิกที่ยังคงอยู่ก็จะเพียงพอ ผู้ที่ยังอยู่จะเป็นประโยชน์มากกว่าสมาชิกที่บกพร่องเหล่านั้น พวกเขามีแต่ความ หยิ่งจองหอง และไม่ยอมนบนอบ พ่อเคยเน้นเสมอว่า เมื่อสมาชิกหนุ่มผู้ใดที่ยังไม่ได้รับศีลบวช และได้รับการเสนอให้รับศีลบวช พ่อขอให้ รายงานเกี่ยวกับตัวเขาอย่างละเอียดและถูกต้อง ก่อนที่จะมีการอนุมัติให้รับศีลบวชได้ พ่อจะไม่ยอมทำให้พระเป็นเจ้า ต้องเคืองพระทัยแม้แต่น้อย ดังนั้นพ่อจึงขอให้มีการรายงานอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา ในความบกพร่องของเขา


             สำหรับพระสงฆ์หนุ่มก็เช่นกันเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกทำงานเทศน์สอนจนกว่าเขาจะอายุ 30 ปี แต่ถ้าหาก มีความจำเป็นสำหรับการยกเว้นขอให้แจ้งให้พ่อทราบด้วย ขอให้แต่ละคนเคร่งครัดในการปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ ที่เป็นธรรมเนียมในคณะ เพื่อความศรัทธาและชีวิตที่ศักดิ์ สิทธิ์ พ่อขอให้อธิการเคร่งครัดกับสมาชิกในความรักต่อพระคริสตเจ้า ให้มีความศรัทธาต่อพระมหาทรมานของ พระองค์ การทำจิตภาวนา การเข้าเงียบประจำปี และการเข้าเงียบประจำเดือนด้วย ผู้ที่มีความรักต่อพระคริสตเจ้าจะมี ความนบนอบในทุกสถานการณ์และจะนิ่งสงบ พ่อคิดว่าพ่อได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องในการแต่งตั้งให้คุณพ่อจิโอวานี แมซซินี เป็นอธิการบ้านที่ปากานี และโดย มีคุณพ่ออเล็กซานโดร และคุณพ่อวิทาโทนิโอเป็นที่ปรึกษา และผู้อบรมตักเตือนคือคุณพ่อดอมินิโก ในสุดท้ายนี้พ่อก็จบจดหมายฉบับนี้ด้วยน้ำตานองหน้าเหมือนกับที่เริ่มเขียน พ่อขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติตนให้ดี และอย่าทำให้พ่อต้องเสียใจอีกเลยในระหว่างเวลาอันน้อยนิดที่พ่อจะมีชีวิตอยู่ พ่อหวังว่าลูกจะทำตามที่พ่อขอร้องเพื่อ เห็นแก่ความรัก และความนบนอบ ขอพระอวยพรทุก ๆ คน

อัลฟอนโซ มารี
พี่น้องของท่านในคณะพระมหาไถ่